Medehuurders

Bij medehuurderschap staan er meerdere personen op het huurcontract.  Een medehuurder heeft huurbescherming en alle overige rechten en plichten van het huurrecht. Hij is dus ook aansprakelijk voor het betalen van de huur en het naleven van de Algemene huurvoorwaarden.

U kunt op twee manieren medehuurder worden:

  • Door huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit heet wettelijk medehuurderschap, omdat de ander automatisch (zonder dat u iets hoeft te doen) medehuurder wordt. Dit is in de wet zo bepaald.
  • Door bij ons een verzoek voor medehuurderschap in te dienen.