Bijzonder wonen

Ons Doel staat voor een inclusieve samenleving. Dat betekent dat we opkomen voor doelgroepen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Denk aan woningen waar jongeren begeleid kunnen wonen. Of aan de huisvesting voor vluchtelingen. Of aan aanleunwoningen voor senioren. Met verschillende organisaties zoeken we de samenwerking op om projecten voor deze groepen te realiseren. In het menu rechts kunt u doorklikken naar deze samenwerkingspartners. U kunt ook onze projectpagina bekijken. Op deze pagina plaatsen wij onze projecten en met welke samenwerkingspartners wij dat doen.

Voorbeelden van gerealiseerde bijzondere woonvormen zijn:

  • Het Gebouw; intramurale woongroepen voor Libertas Leiden en beschermde woonvorm voor cliënten van De Haardstee.
  • De Parelvissers; woongebouw waarbij afhankelijk van de zorgvraag de woning intramuraal, zorgwoning met extramurale zorg of een reguliere woning voor oudere doelgroep is. Op de begane grond zijn zorg-, welzijnsfuncties en een restaurant gesitueerd.
  • Voor cliënten van de Haardstee realiseerden we een aantal beschermde woonvormen o.a. in complex Zuidhoven, in Tuinstadwijk en in complex Nieuw-Groenhoven.
  • Sumatrastraat; tijdelijke woningen voor cliënten van Stichting de Binnenvest

Voor deze woningen moet u een zorgindicatie hebben en de woningen worden toegewezen en verhuurd door de zorgpartijen.