Passend toewijzen

De overheid wil dat het inkomen aansluit bij de huurprijs van de woning. Deze regeling is ingesteld om de uitgaven aan de huurtoeslag te beperken en om betaalbaarheidsproblemen bij lagere inkomensgroepen te verminderen. Het gevolg hiervan is dat niet elke woningzoekende meer in aanmerking komt voor elke woning. Bij het toewijzen van huurwoningen kijken we naar het inkomen en de gezinssamenstelling omdat deze zaken van invloed zijn op de huurtoeslaggrenzen.

Bij Ons Doel mag in principe iedereen op elke woning reageren en wordt indien nodig de huur verlaagd naar de bijpassende huurtoeslaggrens. Alleen voor de allergrootste woningen, de 4 kamer+ woningen geldt dat uw huishouden uit minimaal 3 personen moet bestaan.  Dit komt omdat woningcorporaties vanaf 1 januari 2016 aan minimaal 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag passend moeten toewijzen.

Deel deze pagina