Urgentie

Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op zeer korte termijn verhuist. U krijgt dan voorrang bij het vinden van een woning, dit noemen wij urgentie. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning.

Wij hebben een urgentieverklaring nodig om u voorrang te geven op de wachtlijst. Mocht u een urgentieverklaring aan willen vragen dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. ingeschreven staan als woningzoekende bij Huren in Holland Rijnland;
  2. de Nederlandse nationaliteit hebben of rechtmatig in Nederland verblijven;
  3.  binding met de regio hebben;
  4. niet zelf binnen zes maanden in aanmerking kunnen komen voor een woning.

De aanvraag voor een urgentieverklaring begint met een intakegesprek bij een woningcorporatie in uw woonplaats. U kunt ons bellen voor een afspraak. Hierbij moet u bewijsstukken inleveren die de urgentiecommissie nodig heeft om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Aan de urgentieaanvraag zitten kosten verbonden die voor uw eigen rekening komen.

U kunt een medische urgentie aanvragen als er sprake is van medische of psychosociale problemen. Hierbij moet vaststaan dat deze problemen verband houden met uw huidige woonruimte, of hierdoor worden verergerd, zodat het gebruik van de woonruimte onmogelijk wordt.

Ook moet duidelijk zijn dat aanpassingen in de woonruimte het probleem niet kunnen oplossen. Als in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) een verhuisindicatie is gegeven, dan kan deze gelden als medische indicatie voor het verkrijgen van een urgentieverklaring. Voor meer informatie omtrent de WMO verwijzen wij u door naar de website van de gemeente Leiden.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden