Kom ik in aanmerking voor medehuurderschap?

Bent u niet getrouwd of geregistreerde partners? Dan is het aan de verhuurder om te bepalen of u in aanmerking komt voor medehuurderschap. Er zijn bepaalde voorwaarden waar u, als kandidaat-medehuurder, aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen:

  • De aanvraag, een schriftelijk gezamenlijk verzoek met de (hoofd)huurder, moet ingediend worden bij De Corporatie. Bij aangetekende verzending weet u zeker dat uw verzoek aankomt.
  • Bij de aanvraag voegt u een uittreksel BRP van uw gemeente en een geldig legitimatiebewijs.
  • U (als kandidaat-medehuurder) moet minimaal één jaar in de woning uw hoofdverblijf* hebben gehad en met de (hoofd)huurder een duurzame** gemeenschappelijke huishouding*** hebben gevoerd.
  • U moet kunnen aantonen/bewijzen dat u over voldoende financiële waarborg beschikt zodat u in een behoorlijke nakoming van de huur kunt voorzien.
  • De (hoofd)huurder mag niet de intentie hebben om binnen een korte termijn te gaan verhuizen. Met andere woorden uw aanvraag mag niet worden gedaan met de bedoeling dat u als kandidaat-medehuurder op korte termijn de positie van huurder wilt verschaffen.
  • Gedurende de genoemde periode van minimaal één jaar mag er geen huurschuld of -achterstand zijn.
  • Er mogen geen klachten over bewonersgedrag en/of overlast zijn.

*Hoofdverblijf: U moet daadwerkelijk het grootste gedeelte van de week uw verblijf hebben in de woning en er dus ook feitelijk wonen.

**Gemeenschappelijke huishouding: Aanwijzingen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn het gezamenlijk betalen van de huishoudkosten zoals de huisvestingkosten en kosten van het levensonderhoud en/of het gezamenlijk aanschaffen van meubilair.

***Duurzaam: Er mag geen sprake zijn van een aflopende samenleefsituatie, zoals doorgaans het geval is bij een ouder-kind relatie. Kinderen kunnen daarom meestal geen medehuurder worden.

De Corporatie heeft het recht om een verzoek tot medehuurderschap af te wijzen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden