Toezicht

Intern toezicht

De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De uitwerking van de taken en bevoegdheden van de RvC is vastgelegd in het Reglement van de Raad van Commissarissen. De RvC van Ons Doel bestaat uit 3 leden. Hieronder kunt u meer lezen over de leden, en wat hun functie is binnen de Raad. 

Samenstelling:

RvC:

Einde termijn:

Herbenoembaar:

Anneke Knol

Voozitter

15-03-2022

ja

Clemens van Soest*

Lid

27-09-2023

nee

Jan Kets

Lid

15-11-2020

ja

 *Deze leden zijn op voordracht van de huurdersorganisatie HOOD benoemd.

Auditcommissie: Jan Kets (voorzitter) 

Selectie- en remuneratiecommissie: Clemens van Soest (voorzitter) en Anneke Knol (lid).

De bezoldiging is conform de beroepsregels van de VTW (klasse E), voorzitter RvC € 16.950 en lid RvC € 11.300 per jaar (bedragen voor 2020).

Extern toezicht en toetsing

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) is de externe toezichthouder voor woningcorporaties. De Aw houdt toezicht op de financiële situatie en de naleving van de wet- en regelgeving door woningcorporaties. Ieder jaar wordt deze toets gepubliceerd in de 'oordeelsbrief'.

Onze maatschappelijke prestaties worden een keer in de 4  jaar getoetst door een onafhankelijke visitatiecommissie. De laatste visitatie vond plaats in 2020. Het visitatierapport en de bestuurlijke reactie zijn te vinden onder publicaties op de website. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden