Huurcommissie

U kunt de Huurcommissie inschakelen als u het met de woningcorporatie oneens bent over de huurprijs, de servicekosten, of het onderhoud van uw woning. Voordat u de Huurcommissie inschakelt moet u de klacht altijd eerst hebben gemeld aan Ons Doel. U kunt uw klacht schriftelijk melden aan de manager Wonen. U kunt uw verzoek indienen via Postbus 569, 2300 AN Leiden. Als u er met ons samen er niet uit komt, kunt u de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

Voor meer informatie over de Huurcommissie kunt u de website, www.huurcommissie.nl, bezoeken. Lees wel van tevoren alle informatie goed door voordat u een verzoekschrift indient.

Deel deze pagina